top of page

Årsmötet 11.2.2022

Årsmötet var tisdagen 11..2 kl.18.30

Mötet hölls på Google Meet pga. av Covid-19 restriktionerna


Närvarande :

Närvarande: Magnus Östman, Nicke Montonen, Camilla Stjernvall; Mathias Grönqvist, Carina Thuring, Gugi Väänänen, Staffan Weckman, Johan Andersson, Micki Kulju, Tia Tallberg, Tom Fors, Alf Stenvall, Jan Fröjdman, Laura Reijonen och Lars-Johan Nyholm


På mötet fungerade Magnus Östman som mötesordf.

Mathias Grönqvist och Camilla Stjernvall fungerade som både protokolljusterare och rösträknare.


Årsmötet valde Mathias Grönqvist till klubbens ordförande för 2022


Magnus avslutar mötet kl 19:37

10 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Andy Horner informerar Hej alla fotovänner! Jag planerar tre nya fotoresor under våren 2024: Kiruna – norrsken och vinterlandskap 8-12.3.2024 Björn och varg i snö, Kuhmo 27-30.4.2024 Fågelfotoresa

Septembermötet tisdagen den 12.9 kl. 18.30 i Arlanderkabinettet i Grands andra våning. Hit kommer du genom D-dörren vid parkeringen mot Stadshusgatan. Härifrån går du genom aulan och uppför trapporna

bottom of page