top of page

Haluatko mukaan kerhotoimintaan?

Tervetuloa mukaan kuukausikokoukseen tai retkeen jota sinua kiinnostaa!

Jäsenyys maksaa 25 euroa ja maksetaan tilille FI32 4050 1050 0228 95.

Maksettu jäsenmaksu on edellytys kilpailuihin osallistumiselle. Kerhon puheenjohtaja tai muut hallituksen jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiin liittyen kerhotoimintaan.

Vi träffas den andra tisdagen i månaden (förutom juni till augusti) kl.18.30 i Kulturhuset Grand på andra våningen i Arlander kabinettet.  
Adress: Biskopsgatan 28, 06100 Borgå. Ingång D-dörren
Se här var du går in (d-dörren)

Yhdistysrekisterin kuvaus (ruotsiksi) 

Publicerad 22 september 2018

(Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 §, artikel 13 i GDPR)

 

17.9.2018

 

1. Registerhållare

Kamera-67 r.f.

Magnus Östman

Bergvägen 4a 8

07955 Tessjö

 

2. Existerande register

a) Medlemsregister för utskick av medlemsinformation. Lagras med programmet ”Kontakter” på ordförandes dator.

b) Medlemsregister för registrering av medlemsavgifter. Lagras som excel-fil och som pdf-filer på kassörens dator.

 

3. Användningssyften

a) Används för utskick av medlemsinformation om föreningens kommande aktiviteter per e-post. Medlemmarna har frivilligt uppgett sina e-postadresser och är medvetna om hur dessa används.

b) Används för att bokföra inkomna medlemsavgifter för att vid behov kunna skicka ut betalningspåminnelser.

 

4. Registrens innehåll

a) Medlemmars namn och e-postadress

b) Medlemmars namn och notering om huruvida medlemsavgiften är betald.

 

5. Principer för hanteringen av registren

Registeruppgifterna hanteras och uppdateras i första hand av ordförande och kassören, i andra hand av övriga styrelsemedlemmar. En medlem har rätt att ta del av uppgifter som berör hen. En medlems personuppgifter avlägsnas ur registret då hen så önskar. Medlemmar som inte betalt medlemsavgiften avlägsnas ur registren.

Registeruppgifterna lämnas inte ut till tredje part.

bottom of page